Εισαγωγή

Το www.overstyle.gr αποτελεί «Δικτυακό τόπο» και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» έκθεσης και διάθεσης επώνυμων μεταχειρισμένων προϊόντων (υποδημάτων, ρούχων και πάσης φύσεως αξεσουάρ) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο διαχειρίζεται και συντηρεί  η ελληνική ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «OVERSTYLE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «OVERSTYLE Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Ελλάδα και δη στην πόλη της Χαλκίδας,  επί της οδού Ελεφήνορος 22με ΑΦΜ 801321888 ΔΟΥ Χαλκίδας και εκπροσωπείται νόμιμα.

Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της στους καταναλωτές, μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος «www.overstyle.gr», σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι απολύτως συμβατοί με τους ισχύοντες σχετικούς κανόνες του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου.

Οι εν θέματι όροι διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ιδίως δε από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Προς τούτο, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών, προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια τόσο στο Δικτυακό μας τόπο, όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό.

Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι, η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, η εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας ή η υποβολή παραγγελίας  και η αγορά προϊόντων μας, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης και αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε σχετική αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους, στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει παραγγελίες, οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Η χρήση του «www.overstyle.gr» μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου Όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων, ενώ η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από τους χρήστες  και οποιαδήποτε συναλλαγή  αυτών στο ηλεκτρονικό κατάστημα, γίνεται με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.

Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Αυθεντικοποίηση προϊόντος

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για την προσφορά αυθεντικών και υψηλής ποιότητας μεταχειρισμένων προϊόντων, η Overstyle έχει εφαρμόσει μια αυστηρή διαδικασία αυθεντικοποίησης. Κάθε προϊόν που διατίθεται προς πώληση στο e-shop μας υπόκειται σε λεπτομερή έλεγχο από ομάδα ειδικών της Overstyle ή/και μέσω της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης ENTRUPY, που παρέχει πιστοποιητικά γνησιότητας για τις περισσότερες από τις κορυφαίες τσάντες μας. Αυτή η διαδικασία είναι σχεδιασμένη για να διασφαλίσει ότι όλοι οι πελάτες μας λαμβάνουν γνήσια προϊόντα αντίστοιχα με τις προσδοκίες τους. Η επιτυχής αυθεντικοποίηση των προϊόντων αποτελεί προαπαιτούμενο για την πώληση στην πλατφόρμα μας, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή μας προς τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Οι μάρκες που αναφέρονται στον ιστότοπό μας δεν ευθύνονται για τη διαδικασία και τα αποτελέσματά γνησιότητας που παρέχουμε και ενδέχεται να μην γνωρίζουν τυχόν πιστοποιητικά γνησιότητας που παρέχονται από την OverStyle.gr.

 

Υπηρεσίες Δικτυακού Τόπου/Ηλεκτρινικού Καταστήματος

Παροχή πληροφοριών

Η εταιρεία δεσμεύεται πως οι  πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, τρέχουσες και έγκυρες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα/ υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Η Εταιρεία δεσμεύεται μόνο για την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όσον αφορά την ύπαρξη των χαρακτηριστικών που περιγράφονται σε κάθε διαθέσιμο προϊόν (π.χ. σχεδιαστής, μεγέθη, χρώματα, υλικά, υφάσματα, οδηγίες πλύσης, υλικά κατασκευής κοσμημάτων, χώρα της προέλευσης, του κωδικού εργοστασίου, της τιμής κ.λπ.). Η Εταιρεία προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη στην περιγραφή των προϊόντων προς πώληση. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι περιγραφές είναι απόλυτα ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες ή χωρίς λάθη. Οι εικόνες των προϊόντων στον ιστότοπο είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Παρόλο που η Εταιρεία επιχειρεί να προβάλλει με ακρίβεια τα χρώματα, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο υπολογιστής σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή εμφανίζει με ακρίβεια και αντικατοπτρίζει το πραγματικό χρώμα των προϊόντων. Τα μεταχειρισμένα προς πώληση προϊόντα είναι αυθεντικά και γνήσια, φέροντα άπασες τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους, διό και το «www.overstyle.gr» ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την κατασκευαστική ποιότητα, τη λειτουργικότητα, την καταλληλόλητα και την αρχική ή επιγενόμενη έλλειψη ιδιοτήτων του προϊόντος, τις οποίες έχει υποσχεθεί και εγγυηθεί ο Παραχωρών – Καταθέτης.

Εγγραφή μέλους

Η εγγραφή σας ως Μέλος στο  «www.overstyle.gr»  δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στον Δικτυακό μας τόπο. 

Εφόσον ως Επισκέπτης/Χρήστης επιθυμείτε να εγγραφείτε ως Μέλος, η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή:

Αφού εισάγετε κάποιο προϊόν στο καλάθι και συνεχίσετε στο ταμείο, επιλέγετε να εγγραφείτε ως νέο Μέλος. Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, τηλέφωνο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email), φύλο και ημερομηνία γεννήσεως ) και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, γίνεστε Μέλος στο «www.overstyle.gr» και σας ανοίγουμε δικό σας Λογαριασμό Μέλους. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και το  «www.overstyle.gr» βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, η Εταιρεία μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας Λογαριασμού σας στο  «www.overstyle.gr» μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των συναλλαγών σας στο «www.overstyle.gr» κτλ., (β) της επικοινωνίας μας μαζί σας αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (πχ  για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή)  και (γ) για την αποστολή σε εσάς στα στοιχεία που μας χορηγήσατε ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο λογαριασμός σας

Κατά την εγγραφή σας ως Μέλος είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχετε στον ιστότοπο. Τα στοιχεία σας πρέπει να είναι πλήρη, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως Μέλος, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, το Μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το www.overstyle.gr ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της αλήθειας ή της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει διαδικασίες επαλήθευσης και ασφάλειας σε σχέση με όλες τις πληροφορίες που παρέχετε εσείς. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του www.overstyle.grτους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή μέλους με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση [email protected] . Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το «www.overstyle.gr», τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την Εταιρεία μας μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένο Μέλος του  «www.overstyle.gr».

Η Εταιρεία σέβεται απολύτως τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν εγγραφεί στον ιστότοπό της και διασφαλίζει ότι θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Νόμους περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και μόνο στο ελάχιστο αναγκαίο βαθμό όπως για τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και των υπηρεσιών του και για τη συμμόρφωσή του με τις φορολογικές αρχές.

Εγγραφή σε newsletter

H εγγραφή σας στο newsletter της εταιρείας μας είναι προαιρετική και ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα μας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει η επιχείρησή μας ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.
To «www.overstyle.gr» δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία». Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του «www.overstyle.gr»μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνετε.

Διενέργεια αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

Το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.overstyle.gr» λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί «Προστασίας των Καταναλωτών» καθώς και κατά τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμόν Ζ1-496/2000 απόφαση περί εμπορίας από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών.

Για να εκτελέσετε τις παραγγελίες σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αρκεί απλά να πλοηγηθείτε στις κατηγορίες των προϊόντων μας, να επιλέξετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και  να τα προσθέσετε στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών σας.  Αφού ολοκληρωθεί η επιλογή των προϊόντων σας, μεταφέρεστε αυτόματα στη σελίδα “Checkout”, όπου υπάρχει ακριβής υπολογισμός της συνολικής τιμής αγοράς της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.

Τέλος, για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, έχετε τη δυνατότητα είτε να εγγραφείτε ως Μέλος, συμπληρώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία  στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής, είτε να πραγματοποιήσετε την αγορά  ως Χρήστης,  συμπληρώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία, την διεύθυνση παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής στην αντίστοιχη  φόρμα  εγγραφής.

Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών/Πελατών/ Μελών  του διαδικτυακού τόπου και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως αυτές εκτίθενται κατωτέρω.

 

Παραγγελία

Ολοκλήρωση – Επιβεβαίωση Παραγγελίας

Για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ακολουθείτε τα εξής βήματα:

  1. Xρησιμοποιήστε τις κατηγορίες που βρίσκονται στο κεντρικό MENU της σελίδας μας και  πλοηγηθείτε σε αυτή  για να βρείτε αυτό που ψάχνετε.
  2. Ελέγξετε τα προϊόντα στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο link “ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ” το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί “ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ” για να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
  3. Πατώντας το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», θα οδηγηθείτε στο έντυπο της παραγγελίας, που εμφανίζεται πριν την ολοκλήρωση της Σύμβασης Αγοράς. Στο έντυπο της παραγγελίας θα περιέχονται περιληπτικά πληροφορίες όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος της παραγγελίας, η τιμή του (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων τελών και φόρων) και των εξόδων αποστολής τα οποία υπολογίζονται με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχείων και των τιμών των προϊόντων που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν εκ παραδρομής φέρει λανθασμένα χαρακτηριστικά ή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την παραγγελία του προϊόντος  προτού ενημερώσει τον Χρήστη, ή να ακυρώσει την παραγγελία.

  1. Αμέσως πριν πατήσετε την ένδειξη «Παραγγελία», που είναι και το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, θα ενημερωθείτε αυτόματα ότι με την υποβολή της παραγγελίας έχετε την υποχρέωση να πληρώσετε το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή. Αν είστε σύμφωνοι, πατάτε την ένδειξη «Παραγγελία» οπότε και υποβάλλετε αυτή στη ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Με την υποβολή της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυτόματα το σύστημα του www.overstyle.gr θα σας στείλει ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει, το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι παραλάβαμε την παραγγελία, θα αναγράφει τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει και όλους τους όρους της παραγγελίας. Από το σημείο αυτό και μετά, εσείς δε χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο μέχρι να παραλάβετε τα προϊόντα σας.

Παρακολούθηση Παραγγελίας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε το “Status” της παραγγελίας σας μπαίνοντας στο link «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ».

Ακύρωση / Τροποποίηση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία:

Πριν την υποβολή του εντύπου παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω,  σας παρέχεται η δυνατότητα τεχνικά να  επιστρέψετε σε προηγούμενο στάδιο της παραγγελίας και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση».

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας  και πριν την  αποστολή των προϊόντων:

(α) Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία μετά την ολοκλήρωση αυτής σε περίπτωση που η παράδοση του(ων) παραγγελθέντος(ων) προϊόντος(ων) καθυστερήσει. 

(β) Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με τηλεφωνική επικοινωνία 2221093809 τις εργάσιμες ώρες 10:00 – 16:00, Δευτέρα με Παρασκευή. 

Κατά την παραλαβή του προϊόντος – Δικαίωμα υπαναχώρησης

(α) Τυχόν άρνησή σας να παραλάβετε τα προϊόντα σας κατά την παράδοση από την Εταιρεία μεταφοράς, ισοδυναμεί με υπαναχώρηση, δικαίωμα για την άσκηση του οποίου ισχύουν οι διατάξεις κατωτέρω. Σε περίπτωση  επαναλαμβανόμενων αρνήσεων παραλαβής των προϊόντων από τον πελάτη,  η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει στον πελάτη τα μεταφορικά του συνόλου των αποστολών ή να αρνηθεί την αποστολή των προϊόντων.

(β) Μετά την παραλαβή του προϊόντος, η παραγγελία ακυρώνεται με την άσκηση του Δικαιώματος υπαναχώρησης, εάν η Εταιρεία παραβιάσει τις υποχρεώσεις της, κυρίως όταν το προϊόν παρουσιάζει πραγματικά ελαττώματα.

(γ) Επιπλέον η παραγγελία σας ακυρώνεται μετά την παραλαβή των προϊόντων ή για λόγους αντικατάστασης.

Ανεξαρτήτως του δικαιώματός σας για Ακύρωση Παραγγελίας, σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή, έχετε το δικαίωμα αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Αγοράς.  Εντός 14 ημερολογιακών ημερών, έχετε το δικαίωμα να  επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε και να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων που καταβάλατε, χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση με την προϋπόθεση ότι επιβαρύνεστε το κόστος επιστροφής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εταιρεία courier  της επιλογής σας πλην ΕΛΤΑ. Στην περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί με χρέωση της Overtyle IKE , η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από το ποσόν επιστροφής , το κόστος των μεταφορικών. 

Διευκρινίζεται ότι, για να προχωρήσετε στην επιστροφή προϊόντος, πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του. Σημειώνεται ότι δεν θα πρέπει να έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να έχετε αφαιρέσει την ειδική ετικέτα που φέρει πάνω του. Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του. Η διαδικασία είναι δυνατή με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2221093809 τις εργάσιμες ώρες 10:00 – 16:00, Δευτέρα με Παρασκευή. Ο πελάτης θα λάβει αποζημείωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα παραλάβουμε το προϊόν.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον καταναλωτή, το www.overstyle.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή επιστροφής προϊόντος, λόγω κατάχρησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των προϊόντων μας (αρθρ. 281 ΑΚ). Σε αυτήν την περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα τυχόν προκύπτοντα έξοδα εξαιτίας της καταχρηστικής άσκησης των δικαιωμάτων του και ειδικότερα τα έξοδα επιστροφής που προκύπτουν από το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

Παράδοση Προϊόντων

Χρεώσεις αποστολής και χρόνοι παράδοσης

Κατανοώντας τη σημασία της έγκαιρης και οικονομικά αποδοτικής αποστολής, έχουμε διαμορφώσει την πολιτική μας για τις χρεώσεις αποστολής και τους χρόνους παράδοσης. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να πλοηγηθείτε στη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς για να δείτε ακριβείς τιμές αποστολής και εκτιμώμενους χρόνους παράδοσης για την παραγγελία σας.

1. Προσθήκη προϊόντων στο καλάθι σας
Ξεκινήστε επιλέγοντας τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε και προσθέστε τα στο καλάθι αγορών σας.

2. Προχωρήστε στην ολοκλήρωση αγοράς
Αφού έχετε επιλέξει τα είδη σας, προχωρήστε στη σελίδα ολοκλήρωσης αγοράς κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του καλαθιού αγορών και επιλέγοντας “Ολοκλήρωση Αγοράς”.

3. Εισαγωγή πληροφοριών αποστολής
Μπορείτε να εισάγετε τη διεύθυνση αποστολής σας στη σελίδα του καλαθιού ή στη σελίδα ολοκλήρωσης αγοράς. Παρακαλούμε να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για να διασφαλίσετε την έγκαιρη παράδοση της παραγγελίας σας.

4. Προβολή επιλογών και κόστους αποστολής
Αφού εισάγετε τη διεύθυνση αποστολής σας, το σύστημά μας θα υπολογίσει τις διαθέσιμες επιλογές αποστολής για την τοποθεσία σας.
Θα δείτε μια λίστα μεθόδων αποστολής, κόστη και εκτιμώμενους χρόνους παράδοσης.
Οι χρεώσεις αποστολής υπολογίζονται με βάση διάφορους παράγοντες, όπως το βάρος και το μέγεθος της παραγγελίας σας, ο προορισμός αποστολής και η μέθοδος αποστολής που επιλέγετε.

5. Επιλογή μεθόδου αποστολής
Επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Προσφέρουμε μια σειρά από επιλογές από τυπική έως εξπρές αποστολή.
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης για κάθε μέθοδο αποστολής θα εμφανίζεται μετά την επιλογή σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές είναι εκτιμήσεις και μπορεί να διαφέρουν με βάση παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, η διαδικασία τελωνειακού ελέγχου και η αποτελεσματικότητα της τοπικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

6. Ολοκλήρωση της αγοράς σας
Ελέγξτε την επιλογή αποστολής σας και το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων αποστολής.
Αφού είστε ικανοποιημένοι με τις επιλογές σας, προχωρήστε στην πληρωμή και ολοκληρώστε την αγορά σας.

7. Επιβεβαίωση και παρακολούθηση παραγγελίας
Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης παραγγελίας με μια περίληψη της αγοράς σας, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών αποστολής.
Θα παρέχουμε έναν αριθμό παρακολούθησης μόλις η παραγγελία σας έχει αποσταλεί, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε την πρόοδο της παράδοσής σας.
Η διαθεσιμότητα παρακολούθησης εξαρτάται από τη μέθοδο αποστολής.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Οι χρεώσεις αποστολής και οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για διεθνείς παραγγελίες, μπορεί να ισχύουν επιπλέον τελωνειακές χρεώσεις ή δασμοί, τα οποία είναι ευθύνη του πελάτη. Στη σπάνια περίπτωση καθυστερήσεων στην αποστολή ή άλλων προβλημάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για βοήθεια.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική αποστολής μας ή χρειάζεστε βοήθεια με τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας.

Αν προτιμάτε διαφορετική υπηρεσία ταχυμεταφορών, με την οποία το www.overstyle.gr δεν συνεργάζεται, τότε θα χρεωθείτε με τα έξοδα αποστολής ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας και τον τόπο / χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, το www.overstyle.gr δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων σας.

Μέρες και ώρες αποστολής: Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός από το Σάββατο, Κυριακή και κατά τους χρόνους αποστολής της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εταίρων.

Οι παραπάνω χρόνοι παράδοσης δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών συνθηκών ή απεργιών και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η οποία μπορεί να επηρεάσει το χρόνο αποστολής και παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, το www.overstyle.gr συνεργάζεται με συγκεκριμένες υπηρεσίες ταχυμεταφορών και αποστολών.

Κόστη Τελωνείου

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος ξεχωριστά για όλα τα τέλη τελωνείου και κόστος εισαγωγής (αν υπάρχουν), τα οποία ίσως προκύψουν σε πωλήσεις εκτός Ε.Ε. Αν μένετε σε χώρα που δεν ανήκει στη Ε.Ε, πριν κάνετε τη παραγγελία σας ελέξτε αν υπάρχουν τοπικοί φόροι για τη πώληση προιόντων ή τέλη τα οποία εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή προιόντων στη χώρα σας. Ο πελάτης/αγοραστής είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση των προιόντων με τις τοπικές τελωνειακές αρχές και για την εξόφληση κάθε οφειλής που αφορά στη παραγγελία σας και που έχουν τεθεί από την χώρα που επιθυμείτε να στείλουμε το προιόν που αγοράσατε.

Καθυστέρηση Παράδοσης

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των προϊόντων σας, ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση του(ων) προϊόντος(ων) σας δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση που υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, αργίες, εορτές ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας. Στην ανωτέρω περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλει, σε κάθε δε περίπτωση για να σας δώσουμε τις εναλλακτικές λύσεις που διαθέτει η Εταιρεία μας. Σε περίπτωση καθυστέρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στο τηλέφωνο 2221093809 τις εργάσιμες ώρες 10:00 – 16:00, Δευτέρα με Παρασκευή.

Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων

Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης  των προϊόντων μεταβαίνει σε εσάς, όταν εσείς αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς, άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από εσάς να μεταφέρει τα προϊόντα και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Εταιρεία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας έναντι του μεταφορέα.  Ως εκ τούτου, κατά την παράδοση των προϊόντων πρέπει να ελέγξετε τα προϊόντα που παραλαμβάνετε (ως προς την ταυτότητα, αρτιότητα, κατάσταση, συσκευασία κοκ). Εφόσον διαπιστώσετε ότι τα προϊόντα φέρουν εμφανείς φθορές, ενδεικτικά κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λπ., πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή τους εξ αρχής και να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας 2221093809 τις εργάσιμες ώρες 10:00 – 16:00, Δευτέρα με Παρασκευή.


Τρόποι Πληρωμής

Μέθοδος Αντικαταβολής

Ο Χρήστης/Πελάτης που επιλέγει τη μέθοδο Αντικαταβολής πληρώνει με μετρητά την μεταφορική εταιρεία Courier, η οποία ενεργεί κατ’ εντολή του www.overstyle.gr, κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας στον τόπο που έχει υποδείξει ο πελάτης ή κατά την παραλαβή του προϊόντος από το χώρο της εταιρίας Courier. 

Το κόστος Αντικαταβολής για την Ελλάδα είναι 2 Euro €.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Νόμο Ν.4446/2016 άρθρο 69 § 2 «Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500,00) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά». Ως εκ τούτου οι παραγγελίες με αξία άνω των 500 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων θα πρέπει να εξοφλούνται με τους παρακάτω τρόπους. 

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Στο oversyle.gr γίνονται δεκτές οι πιστωτικές κάρτες. Η παράδοση των παραγγελιών όπου η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα, γίνονται μόνο στον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας, με την επίδειξη της κάρτας και της αστυνομικής ταυτότητας. Παραγγελίες με πληρωμή με πιστωτική κάρτα δεν παραδίδονται σε τρίτο πρόσωπο.

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι Φόροι.

Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της πωλήτριας εταιρίας.

Πληρωμή μέσω PayPal

Η πληρωμή με PayPal γίνεται υπό τους αυστηρούς όρους συναλλαγών που επιβάλλει η εταιρεία PayPal.  Για πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία PayPal θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Στην περίπτωση αυτή πληρώνετε την παραγγελία σας με τον PayPal λογαριασμό σας. Για να ενεργοποιήσετε την πληρωμή θα μεταφερθείτε στη σελίδα login του PayPal. Ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί την ημέρα της παραγγελίας σας.

Οι παραγγελίες με τρόπο πληρωμής PayPal υπόκεινται σε επιπλέον ελέγχους από την PayPal και ενδέχεται να απορριφθούν, να σας ζητηθεί άλλος τρόπος πληρωμής ή και να υπάρξουν καθυστερήσεις στην αποστολή τους.

Με απλή Τραπεζική Κατάθεση/Μεταφορά

Μπορείτε να επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό και να καταθέσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας. Σε αυτή την περίπτωση, η παραγγελία σας θα ολοκληρωθεί με αποστολή, εφόσον εμφανιστεί η κατάθεση. Αν δεν πραγματοποιήσετε την κατάθεση εντός 3 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

  • ΤΡΑΠΕΖΑ: Τράπεζα Πειραιώς AE
  • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 65 7914 7844 883
  • IBAN: GR77 0171 5790 0065 7914 7844 883
  • BIC/SWIFT: PIRBGRAA

 

Προκαταβολή

Υπάρχει η δυνατότητα ο πελάτης να καταθέσει προκαταβολή για την δέσμευση ενός προϊόντος. Αυτή πρέπει να ανέρχεται στο 30% της συνολικής άξιας του είδους. Η αγορά πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και 30 ημερολογιακές μέρες (συμπεριλαμβανόμενης της ημέρας κατάθεσης) από την ήμερα της κατάθεσης. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος η εταιρεία OVERSTYLE ΙΚΕ  διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει την προκαταβολή και να διαθέσει το κρατημένο προϊόν προς πώληση.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η πλοήγηση, η χρήση και η συναλλαγή με το www.overstyle.gr  διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Αν οποιαδήποτε διάταξη των όρων αυτών γίνει αντίθετη προς το Νόμο, θα σταματήσει αυτομάτως να τεθεί σε ισχύ και θα απομακρυνθεί από το παρόν χωρίς να επηρεαστεί η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της Σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Χαλκίδας, στη δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς. Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται ή διαπιστωθεί ότι είναι αναποτελεσματικό από οποιοδήποτε δικαστήριο ή ρυθμιστικό φορέα, οι υπόλοιπες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Σήματα


Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ήχων, βίντεο, ονομάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων, προϊόντων, και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και των συνεργατών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%
με την εγγραφή σου!

Μπες στα newsletters μας και κέρδισε το πρώτο σου εκπτωτικό κουπόνι...

Εξαιρούνται έκπτωσης: Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton.

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την Πολιτική Aπορρήτου μας.

Ευχαριστούμε πολύ!

Ώρα για Αγορά

Σου δίνουμε ΔΩΡΟ

εκπτωτικό κουπόνι μιας χρήσης

για την πρώτη σου αγορά μαζί μας!

 

ΚΟΥΠΟΝΙ:

10%FIRSTCHECKOUT


Μετά την ανανέωση της σελίδας, θα βρείτε την έκπτωση στο checkout.

Εξαιρούνται έκπτωσης: Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton.